Teorija

Pirmās palīdzības sniegšana

Elektroiekārtu vai elektrotīklu normālas darbības traucējumi, cilvēka neapdomīga rīcība vai dabas parādība - zibens - var izraisīt elektrotraumas.

Ja cilvēks nonācis nelaimē, guvis elektrotraumu, līdz ierodas ārsts, nepieciešams nekavējoties sniegt pirmo palīdzību.
Svarīgi!
Jārīkojas ātri, bet pārdomāti. Jācenšas saglabāt mieru. Pretējā gadījumā var aiziet bojā arī glābējs.
"Pirmkārt, cietušo jāatbrīvo no kontakta ar strāvu. Visvienkāršākais - atvienot elektrisko ķēdi. Ja tas nav iespējams, bet cietušais, piemēram, pieskāries neizolētiem vadiem, tad šos vadus katru atsevišķi jāpārgriež vai jāpārcērt ar instrumentu, kura rokturis ir no izolēta materiāla. Ja rokturis ir metālisks, to pirms lietošanas jāaptin ar sausu auduma gabalu.

Gadījumā, ja elektrisko ķēdi nav iespējams ātri pārtraukt, tad cietušais no vada jāatvelk aiz drēbēm ar vienu roku, nepieskaroties ķermenim.

Ja vads ir pārtrūcis, tad ar sausu nūju jāatgrūž norautā vada gals. Tā kā šajā gadījumā cilvēks atrodas zem sprieguma, tad viņš pats arī ir elektriskās strāvas vadītājs. Tāpēc, glābjot cilvēku, glābējam jābūt piesardzīgam - jāuzvelk gumijas cimdi vai jāaptin rokas ar sausu drānu. Ja nelaimes gadījums noticis mitrā vietā vai pagalmā, tad jāuzvelk gumijas zābaki vai jānovieto zem kājām izolējošs materiāls - sauss dēlis, gumijas paklājs vai sauss apģērba gabals.

Svarīgi!
Ja spriegums ir lielāks par 220 V, tad jāmeklē speciālistu palīdzība, kas atvienos elektrisko pārvades līniju. Šādos gadījumos cietušajam nedrīkst tuvoties, jo atrašanās vairāku metru rādiusā var izraisīt nāvi, bet bīstamā vieta jānorobežo.
Ja pēc atbrīvošanas no elektriskās ķēdes cilvēks atrodas bezsamaņā - neelpo, pulss nav jūtams - tad viņu ir iespējams glābt pirmajās 5-6 minūtes, veicot atdzīvināšanu - mākslīgo elpināšanu.

Pirms ārsta ierašanās:
  • nekavējoties jānogulda cietušais uz muguras;
  • jāatbrīvo elpošanas ceļi no apģērba;
  • jāpārbauda, vai cietušais elpo;
  • jāpārbauda pulss;
  • jāpārbauda acs zīlītes stāvoklis (tā ir šaura vai plaša);
  • plaša, nekustīga acs zīlīte norāda, ka nenotiek asins piegāde smadzenēm (šādā gadījumā nepieciešama mākslīgā elpināšana)."

Ja cilvēkā iesper zibens, pirmkārt, vajag zvanīt 112 (izsaukt medicīnisko palīdzību) un pārvietot cietušo no bīstamās vietas. Cietušie nav bīstami palīdzības sniedzējiem, bet zibens var iespert divas reizes vienā un tajā pašā vietā. Ja nepieciešams vajag pārsiet brūces.
 
baterija.bmp
 
Atsauce:
*Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga:RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 93.- 94.lpp.
Zini elektrību/LATVENERGO: ISBN 9984-9539-2-0, 60 lpp. il.-izmantotā literatūra: 56.-57.lpp.