Dažādu materiālu īpatnējā pretestība
 
Viela
Īpatnējā elektriskā pretestība
Ωmm2m
Sudrabs
0,016
Varš (Cu)
0,017
Zelts
0,024
Alumīnijs
0,028
Volframs
0,055
Dzelzs
0,10
Tērauds
0,15
Nikelīns (Cu+Zn+Ni)
0,42
Konstantāns (Cu+Ni+Mn)
0,5
Nihroms (Ni+Cr+Fe)
1,1
Grafīts
13
Sausa koksne
1000
Stikls
10 000
Gumija
105
Gaiss (0°C)
109
Dažādas plastmasas
103līdz1010
 
Ievēro: īpatnējās pretestības SI mērvienība ir Ωm, bet vadītāja šķērsgriezuma laukumu, tā mazo izmēru dēļ, ir ērtāk mērīt kvadrātmilimetros.
 
Ja uzdevumā vadītāja garumu izsaka metros (m), bet vadītāja šķērsgriezuma laukumu kvadrātmilimetros mm2, tad īpatnējās pretestības mērvienība ir Ωmm2m un var lietot tabulā dotos skaitliskos lielumus.
 
Atsauce:
Fizika 9. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 2000.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 84. lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga:RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 79.lpp.