Teorija

Elektrodrošība

Lietojot elektroenerģiju dzīvokļos ir jāizmanto drošinātāji. Drošinātāji atslēdz ķēdi no strāvas avota, ja strāvas stiprums pārsniedz pieļaujamo vērtību (ikdienā dažkārt saka -" izsit korķus"), tas pasargā vadu sakaršanu un ugunsgrēka izcelšanos.

Jāatceras, ka spriegums, kas ir lielāks par 36 V, ir cilvēkam bīstams.
Strāva, kurs stiprums ir 10-15 mA, plūstot caur cilvēka ķermeni, izraisa krampjus, un cietušais pats nespēj atbrīvot strāvu vadošās daļas, bet strāvas stiprums, kas pārsniedz 5A, izraisa cietušajam sirdsdarbības apstāšanos. Nāvējoša cilvēkam var būt jau 100 mA stipra strāva.

Svarīgi!
Jāatceras, ka
* bīstami ir vienlaicīgi pieskarties jebkuram neizolētam vadam, kurš atrodas zem sprieguma;
* nedrīkst tuvoties zemē guļošiem, neizolētiem vadiem;
* nedrīkst lietot ierīces, kurām ir vadi ar bojātu elektroizolāciju.

Pirms jaunas elektroierīces lietošanas jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem.
Svarīgi!
Nedrīkst lietot elektroierīces, ja ir novērojams pat neliels bojājums.
Svarīgi!
Īpaša piesardzība jāievēro, lietojot elektroierīces vannas istabā, tualetē, lodžijā, uz balkona un arī virtuvē, jo tur var būt:
* strāvu vadošas grīdas (betons, keramika, ķieģeļi);
* ar zemi savienotas metāla cauruļu konstrukcijas (ūdens, gāzes, apkures sistēmas metāla caurules, radiatori, vanna)
Svarīgi!
Nedrīkst:
* lietot pašdarinātus drošinātājus un elektroierīces ar bojātu vada izolāciju;
* izraut kontaktdakšas, raujot tās aiz vada;
* remontēt elektriskajam tīklam pieslēgtus elektroaparātus;
* liet ūdeni elektrotīklam pieslēgtā tējkannā vai gludeklī;
* mainīt lampas, ja nav atslēgts spriegums;
* dzīt naglas, nepārliecinoties, vai tur nav segtās elektroinstalācijas vadi.
 
Nedrīkst dzēst elektroierīces ar ūdeni!

Iegādājoties elektroierīces darbam saimniecībā, priekšroka dodama tām, kurām ir dubultā izolācija. Šādas ierīces cilvēku pasargā no elektrotraumām. Ja dubultās izolācijas nav, tad elektroierīces korpuss jāiezemē.
Jāraugās, lai elektroierīcēs neiekļūtu ūdens. Piemēram, nedrīkst zem krāna mazgāt elektromikseri un uz elektrosildītāja likt slapju veļu (arī sausu nedrīkst likt).
 
baterija.bmp
Atsauce:
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga:RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 92.- 93.lpp.