Elektrība

Elektriskās parādības izraisa elektriskie lādiņi.

Ja dzintara gabaliņu paberzē ar vilnas drānu, tas pievelk sīkus papīra gabaliņus. Var teikt, ka dzintara gabaliņš ir elektrizēts.
Elektrizācija ir elektronu pāreja no viena ķermeņa uz citu.

Lai saprastu, ko tas nozīmē, ir jāzina atoma uzbūve.
Dabā jebkurš ķermenis sastāv no molekulām, savukārt molekulas sastāv no atomiem.
atmmmm.bmp
Atoma centrā ir pozitīvi lādēts kodols, tam apkārt riņķo negatīvi lādēti elektroni.
Skat.: kustīgs atoma modelis.
Starp atoma kodolu un elektroniem notiek elektriskā mijiedarbība. Parasti atoms ir neitrāls.

Elektroni ir izvietoti elektronu čaulās, kas atrodas dažādā attālumā no kodola. Tālākie elektroni var atdalīties no atoma, tad atoms kļūst pozitīvi lādētu daļiņu - pozitīvu jonu. Ja atoma čaula piesaista kādu lieku elektronu, tad rodas  negatīvs jons, jo (-) kļūst vairāk. 
Kodola (+) lādiņš nemainās. Atoma kodols sastāv no protoniem un neitroniem, kurus kopā satur kodolspēki. Elektrizēšanās procesā protonu un neitronu skaits kodolā nemainās.
atomauzb.bmp
Atoms var zaudēt vai pievienot tikai elektronus.

Piemērā ar dzintara gabaliņu  - daļa elektronu no vilnas pārgāja uz dzintaru, dzintars ieguva negatīvu lādiņu, bet vilnas drāna uzlādējās pozitīvi.
Bet kāpēc sīkie papīrīši pielipa negatīvi lādētajam dzintaram?

Ap katru uzlādētu ķermeni pastāv elektriskais lauks. Elektrisko lauku cilvēks nevar redzēt, to var konstatēt pēc tā iedarbības uz citiem elektrizētiem ķermeņiem.
Elektrizēti ķermeņi savstarpēji iedarbojas ar elektriskā lauka starpniecību.
Vienādas zīmes lādiņi savstarpēji atgrūžas, bet pretējas zīmes lādiņi - pievelkas.
2222.bmp
 
Izmēģini pHet Kolorado universitātes izstrādāto simulācijas spēli par elektrisko lauku.
laiuk.PNG

Bet kas uzlādēja papīra gabaliņus?
To izskaidro parādība, ko sauc par elektrostatisko indukciju.
Elektrostatiskā indukcija ir parādība, kad uzlādēta ķermeņa tuvumā pozitīvie un negatīvie lādiņi atvirzās.

Papīra gabaliņi "pievelkas" pie dzintara, jo tajos pozitīvie lādiņi sakoncentrējas tuvāk negatīvi uzlādētajam dzintaram.

Izmēģini pHet Kolorado universitātes izstrādāto simulācijas spēli
simmm.PNG
Ir vielas, kurās ārējo čaulu elektroni ir vāji saistīti ar kodolu un var brīvi pārvietoties. Tādas vielas labi vada elektriskos lādiņus un tās sauc par elektrības vadītājiem.
Vielas, kuros elektroni brīvi pārvietoties nevar, sauc par elektrības izolatoriem.
Piemērs:
Elektrības vadītāji: metāli - dzelzs, varš, alumīnijs, sudrabs, zelts, dažādi šķidrumi, kuros izšķīduši sāļi, arī ūdens.

Izolatori : plastmasa, stikls, gumija, eļļa, sauss gaiss un destilēts ūdens.