Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Elektrība 1. tēma

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskā strāva
2. Elektriskā strāva II
3. Elektriskie lādiņi. Atoms. Elektrostatiskā indukcija. Vadītāji un izolatori
4. Strāvas avoti
5. Strāvas avoti II
6. Elektriskais spriegums Elektriskā strāva. Strāvas avoti.
7. Voltmetrs. Sprieguma mērīšana. Sprieguma mērīšana.
8. Strāvas stiprums. Maiņstrāva. Elektrodrošība
9. Ampērmetrs. Strāvas stipruma mērīšana. Strāvas stipruma mērīšana.
10. Elektriskā pretestība Oma likums. Īpatnējā pretestība. Rezistors. Reostats.
11. Īpatnējās pretestības tabula (izmantojama uzdevumu risināšanā)
12. Elektrodrošība Elektrobīstamība. Elektriskās strāvas lietošanas nosacījumi.
13. Elektrodrošība. Elektrotraumas Elektrotraumas. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
14. Elektrodrošība. Pirmās palīdzības sniegšana Elektrotraumas. Pirmā palīdzība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai plūst elektriskā strāva? 1. izziņas līmenis zema 1p. Jānosaka, vai dotajos apstākļos ķermenī plūst elektriskā strāva.
2. Mēriekārtu pielietojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzdevumi par mēriekārtu pielietojumu.
3. Mērierīces dati 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Jānosaka mērierīces veids, rādījums un iedaļas vērtība.
4. Elektrība 1. izziņas līmenis zema 1p. Elektrības vadītāji un izolatori
5. Atoms. Elektroni. Joni. Izpratnes jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektroni. Atomi. Joni. Izpratnes jautājumi
6. Elektriskais spriegums. Sprieguma atbilstība dažādām ierīcēm 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
7. Elektriskā sprieguma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2p.
8. Strāvas stiprums elektriskajās ierīcēs 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
9. Strāvas stipruma mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2p.
10. Strāvas stiprums I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Oma likums. Strāvas stipruma aprēķināšana.
11. Strāvas stiprums II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Strāvas stipruma robežu noteikšana, ja tiek izmantots maiņrezistors.
12. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Oma likums. Sprieguma aprēķināšana. Mērvienību pārveidošana
13. Elektriskā pretestība I 1. izziņas līmenis zema 3p. Pretestības vienības
14. Elektriskā pretestība II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Oma likums. Pretestības aprēķināšana. Mērvienību pārveidošana
15. Elektriskā pretestība III 2. izziņas līmenis augsta 3p. Vadītāja pretestības aprēķināšana, izmantojot materiāla īpatnējo pretestību
16. Īpatnējā pretestība I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vadītāja pretestības aprēķināšana, jāievēro mērvienības
17. Īpatnējā pretestība II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vada garuma aprēķināšana, ja dota pretestība
18. Īpatnējā pretestība III 2. izziņas līmenis augsta 3p. Vielas noteikšana, aprēķinot īpatnējo pretestību
19. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis augsta 6p. Oma likuma un pretestības formulas izmantošana, sprieguma aprēķināšanai

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 11. uzdevums 2018.g. Citi zema 1p. Izmantojot dotā vada izmērus un pretestību, jānosaka vada pretestība, ja kādi parametri ir mainījušies.
2. 1.daļas_8.uzdevums 2017.g. Citi vidēja 1p.
3. 1.daļas 14.,15.uzdevums 2015.g Citi zema 2p. Valsts eksāmens fizikā 12. klasei 2015. gadā.
4. 1. daļas 12. uzdevums 2018.g. Citi zema 1p. Jāsalīdzina strāvas stiprumi vienādas pretestības elementu paralēlajā slēgumā.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoms Citi vidēja 1p. Izpratnes jautājumi par atomu
2. Elektrodrošība I Citi vidēja 1p. Elektriskās strāvas lietošanas nosacījumi.
3. Elektrodrošība II Citi vidēja 1p. Elektrotraumas. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu.
4. Elektrodrošība III Citi vidēja 1p. Elektrotraumas. Pirmās palīdzības sniegšana
5. Elektrība Citi vidēja 1p. Teorijas pārbaude par elektrību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoms 00:00:00 vidēja 2p. Pārbaudi zināšanas par atomu! (2 min)
2. Elektriskais spriegums 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudi zināšanas par spriegumu! (5min)

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Strāvas stiprums 00:15:00 vidēja 6p. Pārbaudi zināšanas par strāvas stiprumu! (5 min)
2. Elektriskā pretestība 00:15:00 vidēja 7p. Pārbaudi zināšanas par elektrisko pretestību! (10 min)
3. Elektrodrošība 00:15:00 vidēja 3p. Pārbaudi zināšanas par elektrodrošību, elektrotaumām un pirmās palīdzības sniegšanu! Vispirms iepazīsties ar šajā tēmā doto teorētisko materiālu :)
4. Tēmas pārbaudes darbs Elektriskā strāva 00:40:00 vidēja 32p. Pārbaudi zināšanas par elektrodrošību, elektrotaumām un pirmās palīdzības sniegšanu! Vispirms iepazīsties ar šajā tēmā doto teorētisko materiālu :)