Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

2p.
1. Atoms 1p.
2. Atoms. Elektroni. Joni. Izpratnes jautājumi 1p.