Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Elektriskais spriegums. Sprieguma atbilstība dažādām ierīcēm 1p.
2. Elektriskā sprieguma mērvienības 3p.
3. Elektriskais spriegums 1p.