Strāvas stipruma mērīšana
Strāvas stiprumu mēra ar ampērmetru.
amp.bmp


Ampērmetra apzīmējums elektriskajā ķēdē ir
 
zim.bmp
 
Svarīgi!
Ampērmetru jāslēdz virknē ar patērētāju.
virknes slēgums
amplabs.bmp

Ampērmetru nedrīkst pievienot strāvas avotam, ja ķēdē nav ieslēgts patērētājs!
Mērāmais strāvas stiprums nedrīkst pārsniegt ampērmetra mērījuma maksimālo vērtību.

Ieslēdzot ampērmetru ķēdē, jāievēro polaritāte:
    vads, kurš nāk no strāvas avota (+), jāpievieno ampērmetra (+) spailei;
    vads, kurš nāk no strāvas avota (-) pola, jāpievieno ampērmetra (-) spailei.

Lai mērītu strāvas stiprumu, jāzina kādai strāvai ampērmetrs tas ir domāts:
    apzīmējums ~ nozīmē ampērmetrs maiņstrāvas mērīšanai;
    apzīmējums - nozīmē ampērmetrs līdzstrāvas mērīšanai.
  
 
Atsauce:
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga: RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 72. un 75.lpp.
http://www.ndg.lv/latvian/Macibas/FizInter/b2.2.2.htm