Teorija

Uzdevumi

1. Vadītāji un izolatori

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Apgalvojumi par lādiņiem, vadītājiem un izolatoriem

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lādiņu atvirzīšanās lādēta ķermeņa iedarbībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Elektrostatiskā indukcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Elektroskopi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vadītāji un izolatori

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Vadītāji, izolatori un elektrostatiskā indukcija

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem