Grūtības pakāpe:
00:22:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Apgalvojumi par lādiņiem, vadītājiem un izolatoriem 1p.
2. Elektrostatiskā indukcija 2p.
3. Cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas 1p.
4. Elektrostatiskā indukcija 2p.