Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Apgalvojumi par lādiņiem, vadītājiem un izolatoriem 1p.
2. Lādiņu atvirzīšanās lādēta ķermeņa iedarbībā 1p.
3. Elektroskopi 1p.
4. Elektrostatiskā indukcija 2p.