STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vadītāji un izolatori Aprakstīts materiālu iedalījums pēc to lādiņu pārvadīšanas īpašībām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vadītāji un izolatori 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka, kuras vielas vai priekšmeti var pārvadīt elektriskos lādiņus, kuri nē
2. Apgalvojumi par lādiņiem, vadītājiem un izolatoriem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība par lādiņu pārvietošanos vadītājos un izolatoros.
3. Lādiņu atvirzīšanās lādēta ķermeņa iedarbībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka, kā notiks lādiņu atvirzīšaņās, vadītājam tuvinot uzlādētu ķermeni.
4. Elektrostatiskā indukcija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jānosaka, kā notiks ķermeņu mijiedarbība, izmantojot elektrostatiskās indukcijas parādību.
5. Cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka, kādi būs cilindru lādiņi pēc to atdalīšanas, ja tuvumā atradās lādēts ķermenis.
6. Elektroskopi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Demonstrējums ar diviem elektroskopiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vadītāji un izolatori 00:20:00 vidēja 5 p. Uzdevumi par vadītājiem un izolatoriem kā arī par elektrostatisko indukciju.
2. Vadītāji, izolatori un elektrostatiskā indukcija 00:22:00 vidēja 6 p. Uzdevumi par vadītājiem un izolatoriem kā arī par elektrostatisko indukciju.