Teorija

Uzdevumi

1. Organismu valstis.

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Sistemātikas taksoni

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Baktērijas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vīrusi, monēras, protisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sēnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ķērpji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Augu nodalījumu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Viendīgļlapju un divdīgļlapju salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Bezmugurkaulnieku tipu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Aļģes.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Abinieku un rāpuļu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Vīrusi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Sūnas

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Organismu sistematika, iedalījums valstīs.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Dzīvnieku valsts

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Sēņu un augu valsts

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Vīrusi, monēras, protisti.

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli