Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Putnu un zīdītāju salīdzinājums 3p.
2. Tārpu salīdzinājums. 3p.
3. Bezmugurkaulnieku tipu raksturojums 2p.
4. Abinieku un rāpuļu salīdzinājums 4p.