Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Organismu iedalījums valstīs. 1p.
2. Organismu valstis. 1p.
3. Sistemātikas taksoni 4p.