Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Latvijas kailsēkļi 2p.
2. Viendīgļlapju un divdīgļlapju salīdzinājums 2p.
3. Ķērpji 1p.
4. Sūnas 1p.
5. Sēnes 1p.