Svarīgi!
Suga (latīņu: species) ir klasifikācijas pamatvienība, kurā apvieno visus īpatņus ar vienādām pazīmēm. Vienas sugas pārstāvji savā starpā var pāroties un radīt auglīgus pēcnācējus. Konkrētas sugas apdzīvo noteiktus areālus - teritorijas, kurās tā spēj izdzīvot.
Arī starp vienas sugas pārstāvjiem var būt atšķirības.
 
rrr.jpg
Rubeņu tēviņš
 
uuu.jpg
Rubeņu mātīte
 
Reizēm dažādu sugu pārstāvji savstarpēji krustojas un rodas hibrīdi, piemēram, krustojot zirgu un ēzeli, rodas mūlis, kurš ir neauglīgs. Mūli izmanto nastu nešanai, lauksaimniecības darbiem.
 
m.jpg
 
Kaut arī suga ir klasifikācijas pamatvieniba, savvaļas sugu ietvaros izdala pasugas un varietātes, bet kultūraugiem un mājdzīvniekiem - šķirnes.
 
Šķirne ir cilvēka darba rezultāts, veidojot šķirnes, cilvēki grib iegūt noteiktas pazīmes. Piemēram, kokerspaniels ir putnu medību suņu šķirne, kura būtiski atšķiras no savvaļas suņu dzimtas pārstāvjiem, kurus mēdz uzskatīt par mājas suņu senčiem, piem vilkiem.
 
kok.jpg
 
Canis_Lupus_Signatus.JPG