Amerikāņu zinātnieks Roberts Vitakers organismus iekļāva 5 valstīs, pamatojoties uz šūnas uzbūves veidu, organisma organizāciju un barošanās veidu.
 
5v.jpg
 
Organismu valstu salīdzinājums
 
valsts
šūnas veids
organisma
organizācija
barošanās
veids
pārstāvji
monēras
prokarioti
vienšūnas organismi
autotrofi vai
 heterotrofi
baktērijas, zilaļģes
protisti
eikarioti
vienšūnas organismi (izņemot daudzšūnu aļģes)
autotrofi vai
 heterotrofi
vienšūņi, aļģes, gļotsēnes
augi
eikarioti
daudzšūnu organismi
autotrofi
sūnas, papardes, kosas, staipekņi, sēklaugi
sēnes
eikarioti
daudzšūnu organismi (izņemot raugus)
 heterotrofi(saprotrofi)
cepurīšu sēnes, pelējumi, raugi
dzīvnieki
eikarioti
daudzšūnu organismi
 heterotrofi
(fagotrofi)
bezmugurkaulnieki, mugurkaulnieki
 
Tabulā lietoto jēdzienu skaidrojums:
  • Autotrofi organismi enerģiju un izejvielas sev nepieciešamo savienojumu sintēzei iegūst no neorganiskām vielām un Saules enerģijas.
  • Heterotrofi organismi enerģiju un izejvielas sev nepieciešamo savienojumu sintēzei iegūst no organiskām vielām.
  • Saprotrofi organismi apkārtējā vidē izdala gremošanas sulas, kur notiek organisko vielu sagremošana, bet organismā uzņem jau sagremotas vielas.
  • Fagotrofi organismi savu barību apēd - uzņem organismā, kur notiek barības sagremošana.
  • Eikarioti - organismi, kuru šūnās ir kodols un citi ar membrānu norobežoti organoīdi.
  • Prokarioti - organismi, kuru šūnās nav kodola un citu ar membrānām norobežotu organoīdu.
 
Atsauce:
Bioloģija vidusskolai 1. daļa/Līga Sausiņa - Rīga:Zvaigzne ABC, 2010.- 208 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 49.lpp.
Attēli no http://www.davidlnelson.md/Cazadero/CazImages/FiveKingdomsAnimals2.jpg