Teorija

Uzdevumi

1. Dzīvības attīstības posmi

Grūtības pakāpe: augsta

4
2. Bioloģiskais progress un regress

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Augu evolūcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dzīvnieku evolūcijas shēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Bioloģiskais progress un regress

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Salīdzinošā anatomija

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Suga

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Sugas kritēriju noteikšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Dabiskā izlase

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Augu adaptācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Dzīvnieku adaptācijas

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Antropoģenēzes posmi

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Cilvēku dzimtas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Pirmatnējie organismi (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Sugas kritēriji (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Dabiskā izlase (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļa. Darvina evolūcijas teorija (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa. Filoģenētiskais koks (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļa. Sugas kritēriji (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 2. daļa. Cilvēka galvaskausa evolūcija (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 2. daļa. Filoģenētiskais koks (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Dzīvības izcelšanās un evolūcija

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem