Kreacionisma teorija
  
Vissenākā  dzīvības radīšanas teorija. Dažādu reliģiju pārstāvji apgalvo, ka Dievs ir radījis pasauli un dzīvību. Piemēram, Armagas arhibīskaps Ušers saskaitīja Bībelē minēto Kristus priekšteču vecumu un konstatēja, ka cilvēks ir radīts 9 no rīta 4004. gada 23. oktobrī pirms Kristus dzimšanas.
 
200812314411973499.jpg 
Mikelandželo ,,Pasaules radīšana" Siksta kapelā.
 
Spontānās rašanās teorija
 
Viens no vispazīstamākajiem tās pārstāvjiem bija Aristotelis. Pēc šīs teorijas nedzīvās matērijas daļiņas varēja saturēt “dzīvības spēku” un labvēlīgos apstākļos radīt dzīvību.
 
boilinggravytt.gif
 
Lazararo Spalanini 1765. gadā dažādos katlos vairākas stundas vārīja augu un dzīvnieku paraugus, ko pēc tam glabāja slēgtos traukos. Viņš pārliecinājās, ka dzīvības tajos neradās.
 
Toties traukā, kurš nebija slēgts, paraugs saskāba vai sapelēja.
 
Panspermijas teorija
 
Tā apgalvo, ka pirmās dzīvībai raksturīgās organiskās vielas un pirmās dzīvās šūnas ir atnestas no kosmosa. Kā pierādījumu min meteorītos atrastās organiskās vielas un dažos gadījumos arī meteorīti satur baktērijām līdzīgas atliekas.
 
meteorite_diatom_fossil-e1358614801572.jpg
 
2012. gada Šrilankā nokrita meteorīts, kurā tika atklātas aļģu paliekas.
 
Dzīvības bioķīmiskās izcelšanās teorija
 
To radījuši un attīstījuši tādi zinātnieki kā A. Oparins, S. Millers u.c. Tās pamatā ir tēze, ka noteiktos apstākļos, kādi eksistēja uz Zemes pirms 3,7-4,5 miljardiem gadu, organisko vielu molekulas varēja rasties no neorganiskām vielām. Vēlāk tās apvienojās daļiņās, ap kurām izveidojās membrāna, kuras iekšpusē bija citādi apstākļi nekā ārpusē. Pamazām šīs primitīvās šūnas sāka vairoties pašas un enerģiju ieguva heterotrofi – noārdot apkārt esošās organiskās vielas.
 
Turpmākās evolūcijas būtisks posms ir fotosintezējošu šūnu rašanās. Fotosintēzes rezultātā Zemes atmosfērā radās un uzkrājās skābeklis. Visas dzīvās būtnes iedalījās autotrofajos un heterotrofajos organismos, izveidojās aerobi organismi,izveidojās ozona slānis.
 
Svarīgs pavērsiens ir eikariotisku šūnu rašanās, kuras rezultātā palielinājās bioloģiskā daudzveidība. Mūsdienu protisti, sēnes, augi un dzīvnieki ir šī procesa rezultāts.
 
268397_1280.jpg
Pirmie organismi uz Zemes bijušas karstumizturīgas sēra baktērijas. To fosilās atliekas ir atrastas Austrālijā un ir vairāk nekā 3,5 miljardus gadu vecas.
 
Atsauce:
priede.bf.lu.lv/grozs/Mikrobiologijas/Biol_fizikiem/Fiz02_07.ppt‎ http://prezi.com/8slqbnagm17m/kreacionistu-uzskati-par-dzivibas-izcelsanos-pieradijumi-un-trukumi/ h ttp://www.preteristarchive.com/ARTchive/Portraits/historical/ussher.jpg http://thewatchers.adorraeli.com/2013/01/19/cometary-panspermia-traces-of-life-found-inside-meteorite/ http://www.solstation.com/life.htm