Evolūcijas gaitā organismi pielāgojas vides pārmaiņām - adaptējas. Izšķir divus galvenos evolūcijas ceļus: bioloģisko progresu un regresu.
Bioloģiskais progress ir uzbūves un funkciju komplicēšanās, pielāgošanās daudzveidīgiem apstākļiem, indivīdu skaita palielināšanās, areāla paplašināšanās.
Mili.jpg
Atsevišķu sugu progress ir novērojams arī mūsdienās, piemēram, brūnais tarakāns ir sastopams visā pasaulē.
 
Europasauru.jpg
Zinātnieki uzskata, ka pirms 245 - 286 miljoniem gadu perma periodā notika rāpuļu uzplaukums - to bioloģiskais progress.
Bioloģiskais regress ir uzbūves un funkciju vienkāršošanās, indivīdu skaita samazināšanās, areāla sašaurināšanās.
gian.jpg
 
Bioloģiskais regress var novest pie sugas vai lielākas organismu grupas izmiršanas. Piemēram, lielais panda ir uz izmiršanas robežas, jo cilvēki ir izpostījuši tā dabisko dzīves vidi.

Cilvēku darbības rezultātā ir novērojams arī atsevišķu sugu progress, piemēram, zilaļgu savairošanās piesārņotos ūdeņos.
 
Bioloģiskais progress evolūcijas procesā var notikt tikai ļoti ilgā laikā. Vairums mutāciju organismiem ir kaitīgas un izraisa bojāeju. Tomēr izdzīvo organismi ar derīgām mutācijām. Dabiskās izlases rezultātā labvēlīgās mutācijas ilgstošā periodā var uzkrāties un nostiprināties.
 
Atsauce:
Attēls no html http://spi1uk.itvnet.lv/upload2/articles/56/561486/images/10-parprastakie-radijumi-5.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Europasaurus_holgeri_Scene_2.jpg
http://spi1uk.itvnet.lv/upload/articles/22/228227/images/Milie-tarakani-2.jpg