Teorija

Uzdevumi

1. Kas ir ekoloģija?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Biocenoze un biotops

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Sukcesijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Barošanas ķēde

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Barošanās ķēdes sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Slāpekļa aprite

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Ekoloģiskās piramīdas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Ekoloģiskā piramīda

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Organismi un to dzīves vide

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Metodiskie materiāli