Grūtības pakāpe:
1. Ekoloģiskā piramīda 1p.
2. Barošanās tīkls 2p.
3. Barošanas ķēde 1p.
4. Barošanās ķēdes sastāvdaļas 1p.
5. Biocenoze un biotops 3p.
6. Ekoloģiskās piramīdas 2p.
7. Kas ir ekoloģija? 1p.
8. Slāpekļa aprite 1p.
9. Sukcesijas 2p.