Visi ekosistēmas dzīvie organismi piedalās enerģijas, vielu un informācijas apritē.
 
Izšķir trīs dzīvo organismu pamatfunkcijas ekosistēmā:
  1. Organisko vielu producēšana. To veic autotrofie organismi jeb producenti, veidojot primāro produkciju fotosintēzes procesā.
  2. Organisko vielu pārveidošana sekundārajā produkcijā, kuru veic heterotrofie organismi jeb konsumenti (zālēdāji un plēsēji).
  3. Organisko vielu sadalīšana, kuru veic destruktori un reducenti (sliekas, mikroorganismi u. c.).
leju.jpg
Zaļie augi fotosintēzes procesā veido primāro produkciju - organiskās vielas.
 
wa.jpgred.jpg
Zālēdāji un plēsēji izmanto organiskās vielas dzīvības procesiem sekundārās produkcijas - biomasas veidošanai.
 
earth-w.jpg
Sliekas, sēnes un mikroorganismi sadala organiskās vielas.
 
Tikai tad, ja ekosistēmā vienlaikus organiskās vielas tiek producētas, pārveidotas un sadalītas, ekosistēmas darbība ir normāla.
Barošanās attiecību lineāru attēlojumu sauc par barošanās ķēdi.
ITB-.png
 
  • Barošanās ķēde sākas ar producentiem (1).
  • Tālāk seko primārie patērētāji jeb augēdāji (2).
  • Pēc tam seko sekundārie patērētāji jeb gaļēdāji (3).
  • Ķēdes noslēgumā vienmēr ir destruktori jeb reducenti (4) (sēnes un baktērijas).
 
a.jpg
 
Dabā barošanās ķēdes savā starpā krustojas un veido barošanās tīklus, kuros barības ķēdēm vismaz viens posms ir kopīgs.
 
Video angļu valodā: Barošanās ķēdes un tīkli