Teorija

Uzdevumi

1. Ekoloģisko faktoru iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ekoloģiskā valence

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Abiotiskais faktors gaisma

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Mitrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Antropogēnie faktori

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Organismu savstarpējās attiecības

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Nelabvēlīgās starpsugu attiecības

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Organismu pielāgojumi.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Ekoloģiskie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Ekoloģiskie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem