Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ekoloģiskie faktori. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekoloģisko faktoru iedalījums Ekoloģisko faktoru iedalījums.
2. Ekoloģiskā valence Ekoloģiskā valence.
3. Abiotiskie faktori.Gaisma. Abiotiskie faktori.Gaisma.
4. Temperatūra Temperatūra kā abiotiskais faktors.
5. Mitruma daudzums Organismu pielāgojumi mitruma daudzumam.
6. Organismu savstarpēji labvēlīgās attiecības Organismu savstarpējās attiecības.
7. Organismu savstarpēji nelabvēlīgās attiecības Nomācošās jeb ekspluatatīvās attiecības.
8. Antropogēnie faktori Antropogēnie faktori.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekoloģisko faktoru iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlies precīzāko atbildi par ekoloģisko faktoru iedalījumu!
2. Ekoloģiskā valence 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka eiribiontus un stenobiontus, analizējot organismu aprakstus.
3. Temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst attēlos siltasiņu un aukstasiņu organismus.
4. Abiotiskais faktors gaisma 2. izziņas līmenis zema 1p. Atbild uz jautājumiem par gaismas nozīmi.
5. Mitrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēlos atpazīst augus ar dažādām prasībām pret mitrumu.
6. Antropogēnie faktori 2. izziņas līmenis zema 1p. Cilvēka iedarbības uz vidi sekas.
7. Organismu savstarpējās attiecības 2. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka attiecību veidu starp organismiem.
8. Nelabvēlīgās starpsugu attiecības 2. izziņas līmenis zema 1p. Sameklē dotajai definīcijai atbilstošu piemēru.
9. Organismu pielāgojumi. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc attēliem nosaka organismu adaptācijas.
10. Ekoloģiskie faktori 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Norāda piemērus ekoloģisko faktoru veidiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Ekoloģiskā valence (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni pēc shēmas nosaka auga reakciju uz temperatūru.
2. 1. daļa. Organismu savstarpējo nelabvēlīgo attiecību veidi (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka organismu savstarpējo attiecību veidus.
3. 1. daļa. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka organismu savstarpējās attiecības, izmantojot grafisko attēlu.
4. 1. daļa. Biotisko faktoru ietekme uz populāciju (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni analizē biotisko faktoru ietekmi uz populāciju.
5. 1. daļa. Starpsugu attiecību veidi (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni analizē tekstu un norāda starpsugu attiecību veidu.
6. 2. daļa. Starpsugu attiecību veidi (2019) Citi vidēja 3p. Skolēni saskata starpsugu attiecību veidus dotajos piemēros.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekoloģiskie faktori 00:00:00 vidēja 11p. Vidējas grūtības pakāpes tests par ekoloģiskajiem faktoriem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismu adaptācijas 00:00:00 vidēja 4p. Vidējas grūtības pakāpes tests par organismu adaptācijām.