Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Ekoloģiskie faktori 2p.
2. Abiotiskais faktors gaisma 1p.
3. Ekoloģiskā valence 2p.
4. Antropogēnie faktori 1p.
5. Mitrums 1p.
6. Ekoloģisko faktoru iedalījums 1p.
7. Nelabvēlīgās starpsugu attiecības 1p.
8. Organismu savstarpējās attiecības 2p.