Ekoloģiskā piramīda ir grafisks barošanās ķēžu līmeņu attēlojums.
 
Ekoloģisko piramīdu veidi ir:
1. Skaitliskā piramīda, kas attēlo katra trofiskā līmeņa organismu skaitliskās attiecības.
 
Organismu skaita samazināšanās vienā ekoloģiskās piramīdas līmenī izraisa īpatņu skaita samazināšanos nākamajā, augstākajā līmenī. Piem., samazinoties grauzēju skaitam, samazināsies arī pūču skaits.
 
2. Biomasas piramīda, kas atspoguļo katru trofisko līmeni veidojošo organismu masas attiecības.
 
pyramid64.jpg
 
3. Enerģijas piramīda, kas norāda, cik daudz enerģijas ir uzkrāts katrā trofiskajā līmenī..
 
g.gif
 
Vielām un tajās ieslēgtajai enerģijai, pārejot uz nākamo līmeni, ir ievērojami zudumi: daļa no uzņemtajām vielām netiek absorbēta organismā, daļa enerģijas izdalās siltuma veidā. Vidēji no viena trofiskā līmeņa uz nākamo pāriet tikai 10 - 20% enerģijas.
 
Daudzi dzīvnieki un cilvēki izmanto barību no dažādiem piramīdas līmeņiem, piem., ēd gan augus, gan dzīvniekus, tāpēc arī paši var atrasties vairākos līmeņos.
 
Atsauce:
Bioloģija vidusskolai 2. daļa/Līga Sausiņa - Rīga:Zvaigzne ABC, 2010.- 208 lpp.:il. - izmantotā literatūra :23.lpp
Attēli no http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/ES%20%20we30.jpg
http://www.zo.utexas.edu/faculty/sjasper/images/54.11.gif
http://www.proprofs.com/flashcards/upload/a2397961.gif