Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir ekoloģija? Ekoloģijas pētījumu objekti, ilgtspējīga attīstība.
2. Ekosistēmas struktūra Ekosistēmas uzbūve, sukcesija.
3. Ekosistēmas trofiskā struktūra Barošanās ķēdes un tīkli. Ekoloģiskā piramīda.
4. Bioģeoķīmiskie cikli. Slāpekļa aprite Bioģeoķīmiskie cikli. Slāpekļa aprite
5. Zemes apvalki Zemes apvalki - biosfēra, atmosfēra, litosfēra, hidrosfēra,
6. Oglekļa aprite Oglekļa aprite.
7. Ūdens aprite Ūdens aprite.
8. Skābekļa aprite Skābekļa aprite.
9. Ekoloģiskā piramīda Ekoloģisko piramīdu veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir ekoloģija? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas pareizo atbildi uz jautājumiem par ekoloģijas pētīšanas objektiem un ilgtspējīgu attīstību.
2. Biocenoze un biotops 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pēc attēla nosaka ekosistēmas biotopu un biocenozi.
3. Sukcesijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc attēliem nosaka sukcesijas gaitu un skaidro ekoloģijas pamatjēdzienus.
4. Barošanas ķēde 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dīķa ekosistēmas barošanās tīkla attēlā meklē barošanās ķēdes.
5. Barošanās ķēdes sastāvdaļas 2. izziņas līmenis zema 1p. Attēlos atpazīst producentus, konsumentus.
6. Slāpekļa aprite 2. izziņas līmenis augsta 1p. Atbild uz jautājumiem par N apriti, izmantojot shēmu.
7. Ekoloģiskās piramīdas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic vienkāršus aprēķinus par ekoloģiskajām piramīdām.
8. Ekoloģiskā piramīda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbild uz jautājumiem par ekoloģiskajām piramīdām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Ekoloģiskā piramīda (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni atbild uz jautājumiem par ekoloģisko piramīdu.
2. 1. daļa. Sukcesija (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto shēmu, lai noteiktu nākamo sukcesijas stadiju .
3. 1. daļa. Ūdens riņķojums dabā (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni atrod kļūdainus augu un dzīvnieku dzīvības procesu nosaukumus ūdens aprites shēmā.
4. 2. daļa. Barošanās tīkls (2017) Citi vidēja 2p. Skolēni analizē organismu attiecības barošanās tīklā.
5. 2. daļa. Oglekļa aprite dabā (2016) Citi vidēja 2p. Skolēni izmanto shēmu, lai atbildētu uz jautājumiem par oglekļa apriti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismi un to dzīves vide 00:00:00 vidēja 14p. Vidējas grūtības pakāpes tests par organismu dzīves vidi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu aprite un barošanās ķēde 00:00:00 vidēja 4p. Vidējas grūtības pakāpes tests par vielu apriti un barošanās ķēdi.