Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Dzīvības izcelšanās un evolūcija Skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvības izcelšanās teorijas. Dzīvības izcelšanās teorijas
2. Evolūcijas teorijas Lamarka, Darvina, neodarvinisma evolūcijas teoriju īss raksturojums.
3. Dzīvības attīstības posmi. Galvenie dzīvības attīstības posmi pēc bioķīmiskas izcelšanas teorijas.
4. Paleontoloģija Paleontoloģija, fosilās atliekas.
5. Salīdzinošā anatomija, embrioloģija. Salīdzinošās anatomijas, embrioloģijas sniegtie evolūcijas pierādījumi.
6. Bioloģiskais progress un regress Bioloģiskais progress un regress.
7. Dabiskā izlase Dabiskā izlase.
8. Sugas kritēriji Sugas kritēriju raksturojums ar piemēriem.
9. Antropoģenēze Cilvēka vēsturiskās attīstības posmi.
10. Mikropasaules evolūcija Mikroorganismu evolūcijas raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības attīstības posmi 2. izziņas līmenis augsta 4p. Salīdzina dzīvības attīstības galvenos posmus.
2. Bioloģiskais progress un regress 2. izziņas līmenis augsta 2p. Analizē situācijas, nosakot evolūcijas virzienu.
3. Augu evolūcija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot evolūcijas shēmu, secina par augu grupu izcelsmi.
4. Dzīvnieku evolūcijas shēma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc dotās shēmas salīdzina evolucionāri jaunākos un senākos organismus.
5. Bioloģiskais progress un regress 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Definē bioloģisko progresu un regresu.
6. Salīdzinošā anatomija 2. izziņas līmenis augsta 2p. Attēlos atpazīst atavismus, rudimentus, analogus, homologus orgānus.
7. Suga 2. izziņas līmenis zema 1p. Ar sugu saistīto jēdzienu skaidrojumi.
8. Sugas kritēriju noteikšana. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka sugas kritērijus, analizējot piemērus.
9. Dabiskā izlase 2. izziņas līmenis zema 1p. Dabiskās izlases definīcija, pielāgojumu relatīvais raksturs.
10. Augu adaptācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc attēla raksturo augu adaptācijas.
11. Dzīvnieku adaptācijas 2. izziņas līmenis zema 1p. Attēlos saskata dzīvnieku sugu adaptāciju piemērus.
12. Antropoģenēzes posmi 2. izziņas līmenis zema 1p. Pēc attēliem norāda antropoģenēzes posmu secību no senākā uz evolucionāri jaunāko.
13. Cilvēku dzimtas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbild uz jautājumiem par cilvēku dzimtas pazīmēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības izcelšanās un evolūcija 00:00:00 vidēja 19p. Vidējas grūtības pakāpes tests par evolūcijas teorijām, pierādījumiem, antropoģenēzi.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājasdarbs. Dzīvības izcelšanās un evolūcija 00:00:00 vidēja 4p. Cilvēka izcelšanās, Antropoģenēzes posmi, Cilvēku dzimtas pazīmes, Zelta stafilokoka rezistence.