Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Klasifikācijas pamatprincipi Organismu klasifikācijas jeb sistemātikas pamatprincipi.
2. Taksoni Taksonu savstarpējā pakārtotība.
3. Suga Suga - klasifikācijas pamatvienība.
4. Dzīvo organismu valstis Dzīvo organismu valstu raksturojums.
5. Vīrusi Vīrusi - bezšūnas dzīvības forma.
6. Vīrusu infekcijas Vīrusu infekciju norise un sekas.
7. Monēras Monēru uzbūve.
8. Baktēriju dzīvības procesi Baktēriju dzīvības procesi.
9. Baktēriju loma Baktēriju loma dabā un cilvēku dzīvē.
10. Protisti Aļģu raksturojums.
11. Vienšūņi. Vienšūņu raksturojums.
12. Vienšūņu loma Vienšūņu loma dabā un cilvēku dzīvē.
13. Sēnes Sēņu uzbūve, vairošanas, parazītiskās sēnes.
14. Sēņu izmantošana Sēņu izmantošanas veidi.
15. Ķērpji Ķērpju uzbūve un loma dabā.
16. Sūnas Sūnu raksturojums.
17. Papardes Paparžu raksturojums.
18. Staipekņi Staipekņu raksturojums.
19. Kailsēkļi Kailsēkļu raksturojums.
20. Kosas Kosu raksturojums.
21. Segsēkļi Segsēkļu raksturojums.
22. Viendīgļlapju un divdīgļlapju salīdzinājums Viendīgļlapju un divdīgļlapju klases pārstāvju salīdzinājums.
23. Sūkļi Sūkļu tipa raksturojums.
24. Zarndobumaiņi Zarndobumaiņu tipa raksturojums.
25. Plakantārpi Plakantārpu tipa raksturojums.
26. Veltņtārpi Veltņtārpu raksturojums.
27. Posmtārpi Posmtārpu raksturojums.
28. Gliemji Gliemju tipa raksturojums.
29. Posmkāji Posmkāju tipa raksturojums.
30. Zivju klase Zivju klases raksturojums.
31. Abinieku klases raksturojums. Abinieku klases raksturojums.
32. Rāpuļi Rāpuļu klases raksturojums.
33. Putni Putnu klases raksturojums.
34. Zīdītāju klases raksturojums. Zīdītāju klases raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismu valstis. 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēc attēla nosaka organisma piederību valstij.
2. Sistemātikas taksoni 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sanumurē taksonus no mazākā uz lielāko, skaidro sistemātikas jēdzienus.
3. Baktērijas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlā norāda baktērijas šūnas sastāvdaļas, atzīmē to funkcijas.
4. Vīrusi, monēras, protisti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlos atpazīst organismus, atbild uz jautājumiem par vīrusiem, protistiem, monērām.
5. Sēnes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas precīzāko jēdziena skaidrojumu par sēnēm.
6. Ķērpji 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbild uz jautājumiem par ķērpju uzbūvi un izmantošanu.
7. Augu nodalījumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlos atpazīst dažādu augu nodalījumu pārstāvjus, atzīmē to pazīmes.
8. Viendīgļlapju un divdīgļlapju salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc attēliem salīdzina viendīgļlapju un divdīgļlapju klašu pārstāvjus.
9. Bezmugurkaulnieku tipu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlos atpazīst bezmugurkaulnieku tipu pārstāvjus, norāda to īpašības.
10. Aļģes. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbild uz jautājumiem par aļģēm.
11. Abinieku un rāpuļu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Salīdzina abinieku un rāpuļu klašu īpašības.
12. Vīrusi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ar attēla palīdzību skaidro vīrusa infekcijas gaitu un atbild uz jautājumiem par vīrusu īpašībām.
13. Sūnas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pabeidz apgalvojumus par sūnām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Vīrusu infekciju attīstība (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni pēc attēla nosaka vīrusu infekcijas attīstības gaitu.
2. 1. daļa. Monēru valsts īpašības (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni pēc attēla un apraksta nosaka organisma piederību monēru valstij.
3. 1. daļa. Antibiotiku ietekme uz mikroorganismu augšanu (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni pēc attēla skaidro antibiotiku ietekmi uz mikroorganismu augšanu.
4. 2. daļa. Mikoplazma (2019) Citi vidēja 3p. Skolēni secina par mikoplazmu uzbūvi un to izraisīto slimību ārstēšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismu sistematika, iedalījums valstīs. 00:00:00 vidēja 6p. Vidējas grūtības pakāpes tests par organismu sistemātiku.10 min.
2. Dzīvnieku valsts 00:00:00 vidēja 12p. Vidējas grūtības pakāpes tests par dzīvniekiem. 15 min.
3. Sēņu un augu valsts 00:00:00 vidēja 7p. Vidējas grūtības pakāpes tests par sēņu un augu valsts īpašībām.10 min.
4. Vīrusi, monēras, protisti. 00:00:00 vidēja 6p. Vidējas grūtības pakāpes tests par vīrusiem, monērām, protistiem. 10 min.