Baktēriju prasības pēc skābekļa
Baktēriju prasības pēc skābekļa ir dažādas. Vairums no tām ir aerobas - tām enerģijas ražošanai ir nepieciešams skābeklis. Daļa baktēriju ir anaerobas - tām skābeklis nav nepieciešams, piemēram, botulisma nūjiņas vairojas vidē, kur samazināts skābekļa daudzums, t.i., produktu iekšienē. Konservos botulisma nūjiņas saglabājas ilgāk par pusgadu. Apēdot bojātos produktus, cilvēks smagi saindējas - letāls iznākums ir 20-70% gadījumu.
 
Arī stingumkrampju nūjiņas vairojas bezskābekļa vidē, piem., dziļā brūcē, kur tās iekļūst no augsnes. Tāpēc brūces ir rūpīgi jāapstrādā un, ja nepieciešams, ārsts veiks poti pret stinguma krampjiem.
 
cf.jpg
Stingumkrampju nūjiņu sporas 3000 reižu palielinājumā.
 
tt.gif
Stingumkrampju gadījumā slimnieka muskuļus sasprindzina krampju lēkmes.
 
Baktēriju barošanās
Baktērijām ir atšķirīgi enerģijas un barības ieguves avoti.
 
shema.png
 
lejupielāde.jpg
Ciānbaktērijas jeb zilaļges barojas autotrofi - fotosintēzes ceļā.
 
j.jpg
Arī gumiņbaktērijas, kas dzīvo bumbiņās uz tauriņziežu dzimtas augu saknēm, barojas autotrofi, bet izmanto ķīmisko savienojumu pārvērtību enerģiju.
 
govs.jpg
Simbiotiskās baktērijas dzīvo govs kuņģī un palīdz sagremot apēstos augus.
 
2.jpg
Saprotrofās pūšanas baktērijas pārveido augu atliekas par auglīgu melnzemi.
 
Atsauce:
Read more: http://www.humanillnesses.com/original/T-Ty/Tetanus.html#b#ixzz2YkCCCexaAttēli no http://www.marvistavet.com/assets/images/human_tetanus.gif
http://www.humanillnesses.com/original/T-Ty/Tetanus.html#b
http://sercblog.si.edu/wp-content/uploads/2012/05/Cyanobacteria_JamesGolden.jpg
http://soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/images/Nods_on_beans_LR.jpg
http://unity.lv/newsimgs/361/899/361899/main/2.jpg
http://www.visualphotos.com/image/1x6040010/coloured_tem_of_rumen_bacteria_in_stomach_of_a_cow