Protisti ir eikarioti, jo to šūnās ir kodoli un citi ar membrānām norobežoti organoīdi. Pie protistiem pieskaita vienšūņus un aļģes.
 
Aļģes
Aļģes ir augiem līdzīgi organismi, kas izplatīti saldūdeņos, jūrās un mitrās vietās uz sauszemes. Aļģes var būt gan vienšūnas, gan daudzšūnas.

Video angļu valodā: Polāro aļģu "meži"
  
cl.jpg
Vienšūnas aļģe hlorella brīvi peld ūdenī. Pigmenti, ar kuriem veic fotosintēzi, novietoti hloroplastos, ko sauc par hromatoforiem.
 
Atšķirībā no augiem, daudzšūnu aļģu ķermenim nav augiem raksturīgu orgānu - saknes, stumbra un lapu. Aļģu ķermeni sauc par laponi. Tas piestiprinās pie grunts ar izaugumiem rizoīdiem.
 
Sp.jpg
Daudzšūnu aļģei spirogīrai hlorofils ir novietots spirālveida hromatoforā.
 
Aļģes ir autotrofi organismi, kas enerģiju iegūst fotosintēzes ceļā. Zinātnieki uzskata, ka visas pasaules okeāna aļģes saražo 50% no fotosintēzē saražotā skābekļa. Atlikušos 50 % saražo augi. Ūdenstilpnēs dažādu krāsu aļģes izvietojas pa ,,stāviem" - tuvāk ūdens virsmai zaļaļģes, bet dziļāk - brūnaļģes un sārtaļģes, jo tām ir mazākas prasības pret gaismu. Dziļāk par 30 m aļģes neaug. Peldošas vienšūnas aļģes veido peldošu masu ūdens virsējā slānī - to sauc par fitoplanktonu. Ar aļģēm barojas daudzi ūdensdzīvnieki.
 
Ja apstākļi ir labvēlīgi, aļģes vairojas bezdzimumceļā daloties, bet nelabvēlīgos apstākļos - dzimumceļā.
 
Ja ūdenstilpne tiek piesārņota ar fosfora un slāpekļa savienojumiem, aļģes pastiprināti savairojas.
Svarīgi!
Aļģu masveida savairošanos ūdenstilpnes virsējā slānī sauc par ūdens ,,ziedēšanu" .
algae-pool.jpg

Tātad aļģu daudzums ūdenskrātuvē var liecināt par piesārņojuma līmeni - aļģes var izmantot kā bioindikatorus (vides piesārņotības rādītājus).
 
Aļģes tiek izmantotas ūdens attīrīšanas iekārtās kā bioloģiskais filtrs.
 
ag.JPG
No sārtaļģēm un brūnaļģēm iegūst želatīnam līdzīgu vielu agaru, kuru izmanto pārtikas produktu un medikamentu ražošanai.
 
sushi2.jpg
Suši pagatavošanai ir nepieciešama aļģe, kurā ietīt pildījumu.
 
Zaļaļģes audzē biodegvielas iegūšanai. Video angļu valodā: Aļģu audzēšana biodegvielas ieguvei
 
Atsauce:
Bioloģija vidusskolai 1. daļa/Līga Sausiņa - Rīga:Zvaigzne ABC, 2010.- 208 lpp.:il. - izmantotā literatūra :66.lpp.
Attēli no: http://thescienceofeating.com/wp-content/uploads/2012/04/Book-Chlorella.jpg
http://i732.photobucket.com/albums/ww325/bio1151/Lab%2025/Spirogyra.jpg
http://www.nhm.ac.uk/resources-rx/images/1008/bladder-wrack-close-490_35254_1.jpg
http://www.nationalalgaeassociation.com/algae-pool.jpg
http://users2.ml.mindenkilapja.hu/users/mikroalgak/uploads/algae.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_jkzfuIJUgU4/SMqNetL3YcI/AAAAAAAABZ8/L_jMwX-8I7g/s400/DSCN1590.JPG
http://thetased.files.wordpress.com/2010/09/sushi2.jpg