Vienšūņi jeb protozoji ir nelieli, kustīgi, dzīvniekiem līdzīgi organismi.
 
v2.jpg
 
Vienšūņi ir eikarioti - to šūnās ir kodols un citi ar membrānu norobežoti organoīdi. Viensūņiem ir dažas šūnas sastāvdaļas, kas nav citiem organismiem. Piem., gremošanas vakuolas, kas sagremo barību un pulsējošās vakuolas, kas izvada no šūnas ūdeni.
 
f.jpg
 
Tie barojas heterotrofi - enerģiju un barības vielas iegūst no organiskām vielām. Viņi fagocitozes veidā uzņem šūnā un sagremo organiskās vielas un mikroorganismus. (Fagocitoze ir šūnu spēja uztvert daļiņas, kas lielākas par 0,5 μm.)
 
Video par vienšūņu barošanos: Amēba apēd tupelītes
 
Vienšūņiem ir raksturīga bezdzimumvairošanās - tie dalās, veidojot 2 jaunas šūnas.
 
ds.jpg
 
Dzimumvairošanās notiek ar gametu palīdzību. Vienšūņiem viss ķermenis pārvēršas par gametu un gametu saplūšanu sauc par kopulāciju. Izšķir izogāmiju, kad saplūst 2 vienādas šūnas un anizogāmiju, kad saplūst 2 dažādas šūnas — liela nekustīga makrogameta un maza kustīga mikrogameta. Dažreiz novēro metaģenēzi — bezdzimumvairošanās un dzimumvairošanās maiņu. Bez tam, infuzoriju klases pārstāvjiem novēro dzimumvairošanās procesu konjugāciju, kurā nepalielinās īpatņu skaits, bet notiek ģenētiskā materiāla apmaiņa, paaugstinās kombinatīvās mainības iespējas.
 
Nelabvēlīgos apstākļos vienšūņi veido cistas - aizsargapvalkā ieslēgtas, neaktīvas šūnas. Iestājoties labvēlīgiem apstākļiem, vienšūņi izkļūst no aizsargapvalka un kļūst aktīvi.
 
Viensūņus iedala tipos, atkarībā no to pārvietošanās veida.
 
eu.jpg
Vicaiņi, piem., zaļā eiglēna, pārvietojas, kustinot vicu.
 
ste.jpg
Skropstaiņi, piem., stentors, kustībām izmanto skropstiņas.
 
aaa.jpg
Sakņkāji, piem., amēba, izbīda izaugumus - māņkājiņas un izmanto tās, lai pārvietotos.
 
Atsauce:
Bioloģija vidusskolai 1. daļa/Līga Sausiņa - Rīga:Zvaigzne ABC, 2010.- 208 lpp.:il. - izmantotā literatūra :69.lpp.
Attēli no http://thumbs.dreamstime.com/z/microbe-paramecium-caudatum-ciliates-21776020.jpg
http://www.nature.com/scitable/content/ne0000/ne0000/ne0000/ne0000/14667732/U1.cp3.1_nrm2447-f3.jpg
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/imgjul04/07amoebafeeding.jpghttp://www.biology-resources.com/images/paramecium-dividing-big.jpg
http://www.fcps.edu/islandcreekes/ecology/Miscellaneous/Euglena/E_grac17.jpg
http://www.dr-ralf-wagner.de/Bilder/Stentor_polymorphus-phase-2.jpg