Segsēkļi jeb ziedaugi ir visizplatītākie augi uz Zemes. Atšķirībā no kailsēkļiem, segsēkļiem veidojas ziedi un augļi.
 
zieds.jpg
 
Segsēkļiem ir ļoti daudzveidīga ziedu uzbūve.
 
Ja ziedā ir tikai putekšņlapas, to sauc par vīrišķo ziedu. Sievišķajā ziedā ir tikai auglenīcas. Ja ziedā ir gan putekšņlapas, gan auglenīcas, to sauc par divdzimumu ziedu.
 
Ja ziedam ir gan kauslapas, gan vainaglapas, to sauc par divkāršu apziedni. Ja ziedam nav kauslapu, to sauc par vienkāršu apziedni. Ja ziedam ir saaugušas kauslapas un vainaglapas, tad apziednis ir koplapains.
 
cilk.jpg
 
Ja putekšņi no viena zieda nonāk tā paša zieda auglenīcā, to sauc par pašapputi. Ja putekšņi no viena zieda nonāk cita tās pašas sugas zieda auglenīcā, to sauc par svešapputi. Ziedaugu apaugļošanos sauc par divkāršu, jo tajā piedalās 2 spermiji. Ziedaugu divkāršā apaugļošanās
 
Augļi un sēklas ir pielāgoti dažādiem izplatīšanās veidiem.
 
Atsauce:
Attēli no http://www.exploringnature.org/graphics/life_cycle_angiosperm72.jpg
http://www.baileybio.com/plogger/images/ap_biology/powerpoint_-_introduction_to_plants/flower_structure.jpg