Teorija

Uzdevumi

1. Bioloģijas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Dzīvības pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Bioloģijas nozaru pētniecības objekti.

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Pamatjēdzienu skaidrojums.

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Lielumu grupēšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Datu reģistrēšanas tabula

Grūtības pakāpe: augsta

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Dzīvības organizācijas līmeņi (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Rauga elpošana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļa. Zinātņu nozaru sasniegumi (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļa. Dzīvības organizācijas līmeņi (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļa. Ērču encefalīta saslimstības biežums (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļa. Bioloģijas apakšnozares (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 2. daļa. Kartupeļu šķēlīšu masas izmaiņas dažādu koncentrāciju cukura šķīdumos (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 2. daļa. Maizes rauga elpošana (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. 2. daļa. Piena izslaukums (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 2. daļa. Transpirācijas eksperiments (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. 2. daļa. Tuberkuloze (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. 2. daļa. Eksperimenta lielumi (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. 2. daļa. Hlorofila absorbcijas spektrs (2016)

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. 2. daļa. Termoregulācija (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. 3. daļa. HIV inficēšanās veidi (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. 3. daļa. Oglekļa dioksīda koncentrācijas ietekme uz ūdensauga fotosintēzes intensitāti (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. 3. daļa. Eksperiments ar ērcēm (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. 3. daļa. Kompostēšana (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
19. 3. daļa. Getliņi Eko (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
20. 3. daļa. Hlorellas (2016)

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Ievads bioloģijā.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Pētnieciskās darbības soļi.

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem