Vielmaiņa
Vielmaiņa jeb metabolisms ir visas organismā notiekošās vielu pārvērtības.
Untitled.png
Organismu vielmaiņā ir 3 posmi: vielu uzņemšana, vielu pārveidošana un vielu izvadīšana.
 
Augi, aļģes un daļa baktēriju barojas, no vides uzņemot neorganiskās vielas, no kurām sintezē organiskās vielas.
Organismus, kuri organiskās vielas ražo no neorganiskajām vielām, sauc par autotrofiem organismiem.
Organismus, kuri organiskās vielas ražo no organiskajām vielām, sauc par heterotrofiem organismiem.
Heterotrofi organismi ir dzīvnieki, sēnes, vienšūņi, daļa baktēriju.
 
Organiskās vielas dzīvajām būtnēm ir nepieciešamas enerģijas iegūšanai. Enerģijas atbrīvošanu no organiskajām vielām, tās noārdot (oksidējot), sauc par elpošanu.
 
Lai noārdītu organiskas vielas un iegūtu enerģiju, vairumam organismu ir nepieciešams skābeklis. Daļai baktēriju, parazītiskajiem vienšūņiem un tārpiem skābeklis nav nepieciešams.
Organismus, kas organisko vielu noārdīšanai un enerģijas ražošanai izmanto skābekli, sauc par aerobiem organismiem, bet organismus, kas iegūst enerģiju neizmantojot skābekli, sauc par anaerobiem organismiem
dog-and-girl.jpg
Visi zīdītāji ir aerobi organismi.
 
oaks_tapeworm03_2061.jpg
Lentenis ir anaerobs organisms.
 
Vairošanās
Visi organismi rodas tikai tādu pašu organismu - vecāku vairošanās rezultātā. Jaunie organismi no vecākiem saņem noteiktas pazīmes un īpašības, kuras kodētā veidā atrodas DNS, kuru saņem no vecākiem. Organismi var vairoties dzimumiski un bezdzimumiski.
 
hispanic_family_w_baby1.jpg
Dzimumvairošanos veic 2 organismi, pēcnācēji manto abu vecāku īpašības.
 
bistrawberries.gif
Bezdzimumvairošanos veic 1 organisms un tā pēcnācēji ir ģenētiski vienveidīgi - savu vecāku kopijas. Attēlā redzama zemenes vairošanās ar stīgām. Jaunajiem zemeņu stādiem būs tādas pašas īpašības kā mātes augam.