Bioloģija ir zinātne par dzīvību visās tās izpausmēs.
Kaut arī organismi ir daudzveidīgi, tiem piemīt kopīgas pazīmes - dzīvības pamatpazīmes.
 
1. Visi organismi ir veidoti no šūnām.
Organismus, kuru šūnās ir kodols un citas ar membrānu norobežotas struktūras, sauc par eikariotiem.
Eikarioti ir augi, dzīvnieki, sēnes, aļģes un vienšūņi.
Organismus, kuru šūnās nav kodola un citu ar membrānu norobežotu struktūru, sauc par prokariotiem.
Prokarioti ir baktērijas un ciānbaktērijas jeb zilaļģes.
 
U1CP1-5_ProkvsEukCell_ksm.jpg
Salīdzinot eikariota un prokariota šūnu attēlus, redzam, ka eikariotu šūnā (pa kreisi ) DNS ir ieslēgts kodolā, bet prokariotu šūnā tas nav norobežots no citoplazmas.
 
2. Organismi aug un attīstās
cycle2.gif
Attēlā: vardes attīstība dzīves laikā
 
Organismi aug, attīstās, noveco un iet bojā. Šūnām daloties, organismi aug. Vienlaikus notiek arī attīstība, piemēram, jaunās šūnas diferencējas - specializējas noteiktai funkcijai, veidojas audi un organisma daļas. Gan šūnām, gan organismiem ir noteikts dzīves ilgums un novecojot, tajos rodas izmaiņas, kas noved pie bojāejas.
 
Atsauce:
Attēli no: .
http://wwwre.com/scitable/content/ne0000/ne0000/ne0000/ne0000/14704902/U1CP1-5_ProkvsEukCell_ksm.jpg 
 http://www.oum.ox.ac.uk/thezone/animals/life/images/cycle2.gif