Dzīvā matērija ir organizēta vairākos līmeņos. Atomi ir apvienoti molekulās. Molekulas ir apvienotas organoīdos, un membrānā ietvertas organoīdu grupas sauc par šūnām. Daudzšūnu organismiem šūnas veido audus un orgānus. Savukārt, orgānu kopums veido veselu organismu. Vienas sugas organismi, kas brīvi krustojas savā starpā, veido populāciju (populāciju līmenis). Daudzas populācijas veido dažādas biocenozes. Biocenozē dzīvojošie organismi kopā ar nedzīvo vidi veido ekosistēmu. Ekosistēmu  kopums veido biosfēru - Zemes dzīvības apvalku.
 
BIT_10_01.png
 
Atsauce:
Attēls no http://www.dzm.lu.lv/bio/IT/B_10/images/biologija/BIT_10_01.jpg