Bioloģija ir zinātne par dzīvību visās tās izpausmēs un par dzīvās matērijas organizāciju līmeņos (molekulārā, šūnu, audu, orgānu, organismu, organismu kopu līmenī).
Bioloģijas pētījumu mērķis ir noskaidrot dzīvības būtību un tās parādību likumsakarības. Bioloģiju iedala daudzās apakšnozarēs.
 
I Bioloģijas apakšnozares, kas pēta noteiktu organismu grupu
 
Botānika
Botānika (grieķu: βοτανή, botanē — ‘augs’) ir bioloģijas nozare, kurā pēta augus un to dzīvības norises.t.jpg
Zooloģija
Zooloģija (grieķu: ζῷον, zōon - dzīvnieks; λόγος, logos - jēdziens, mācība) ir bioloģijas nozare, kurā nodarbojas ar dzīvnieku pētīšanu.f.jpg
Mikoloģija
Mikoloģija (grieķu: μύκης — 'sēne') ir zinātne par sēnēm, to ģenētiskajām un bioķīmiskajām īpašībām, taksonomiju, izmantošanu zāļu (piemēram, penicilīns) un produktu kā alus, vīna un siera izgatavošanā, lietošanu uzturā, kā arī bīstamību.kl.jpg
Mikrobioloģija
Mikrobioloģija ir bioloģijas nozare, kurā apraksta un pēta mikroorganismushj.jpg
Virusoloģija
Virusoloģija ir bioloģijas nozare, kura pēta vīrusus, to uzbūvi, evolūciju, klasifikāciju un veidu kā vīrusi izplatās, izplatot slimības.zx.jpg
Antropoloģija
Antropoloģija nodarbojas gan ar cilvēku bioloģijas, gan kultūras un sabiedrisko izpausmju pētīšanu.as.jpg
 
II Bioloģijas apakšnozares, kas pēta noteiktus organismu aspektus
Anatomija
Anatomija (no Sengrieķu valodas ἀνά aná "atdalīts" un τομή tomé "griezts", "atgriezts") ir bioloģijas apakšnozare, zinātne par normāla dzīva organisma formu un uzbūvi. Anatomija pētī visa organisma vai tā daļu uzbūves likumsakarības, kā arī izmaiņas dzīves laikā.
Histoloģija
Histoloģija (grieķu: ίστίομ — audi, λόγος — zināšanas) ir bioloģijas nozare, kas pēta dzīvo organismu šūnu, audu un orgānu uzbūvi mikroskopiskā un submikroskopiskā līmenī.
Fizioloģija
Pēta organisma dzīvības procesus.
Embrioloģija
Pēta organismu embrionālo attīstību.
Šūnu bioloģija
Pēta šūnu uzbūvi un dzīvības procesus.
Molekulārā bioloģija
Pēta šūnu bioķīmiskos procesus.
Ģenētika
Pēta iedzimtības un mainības likumsakarības.
Etoloģija
Pēta dzīvnieku uzvedību.
 
III Bioloģijas apakšnozares, kuras pēta organismu grupas un to mijiedarbību ar vidi
Bioģeogrāfija
Pēta sugu izplatību uz Zemes.
Ekoloģija
Pēta organismu un vides mijiedarbību.
Sistemātika
Pēta organismu izcelsmi, radniecību un iedalījumu.
Evolūcija
Pēta organismu attīstību uz Zemes.
 
Atsauce:
Attēli no http://news.harvard.edu/gazette/wp-content/uploads/2012/06/corpse_flower_500.jpg
http://media4.onsugar.com/files/2013/01/05/4/192/1922153/6536f158c441f61a_shutterstock_124968536.preview.jpg
http://3-ps.googleusercontent.com/x/www.trendhunter.com/cdn.trendhunterstatic.com/thumbs/xglow-in-the-dark-mushrooms.jpeg.pagespeed.ic.Ix0137Yktp.jpg
https://uk.vwr.com/en_GB/content/images/segment_microbiology.jpg
http://cms-sp.cityofhope.org/PublishingImages/Research/Divisions%20and%20Programs/Division%20of%20Virology/Virology-landing.jpg
http://galemartin.me/storage/Anthropology.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1334104756650