Eksperimenta rezultātā ir iegūti un reģistrēti dati.
 
o.png
 
Datu analīzes laikā nevajadzētu vēlreiz uzskaitīt acīmredzamos rezultātus, bet mēģināt ieraudzīt likumsakarības.
Piemērs:
Redzam, ka, salīdzinot ar miera stāvokļa pulsu 1 minūtē, abiem zēniem slodzes rezultātā pulsa sitienu skaits minūtē pieaug - Jānim par 33 sitieniem, bet Pēterim - par 36 sitieniem. Atbilstoši literatūras datiem (Valtneris A., Visocka A. Cilvēka anatomija, fizioloģija un higiēna. Zvaigzne ABC, 2001. 69.lpp.), slodzes rezultātā pulsa biežums palielinās. Nesmēķētājam pulsa biežums ir ar 4 sitieniem lielāks.
Datu izvērtēšanas gaitā jānorāda rezultātu ticamība un jāmin apstākļi, kas varēja iespaidot datu ticamību. Ir jānorāda iespējamie eksperimenta uzlabojumi.
Piemērs:
Datu ticamību varētu palielināt, dažādojot fizisko slodzi un palielinot mērījumu skaitu, kā arī iesaistot eksperimentā vairāk personu ar līdzīgu fizisko sagatavotību un smēķētāja vai nesmēķētāja stāžu.
Secinājumos ir jānorāda, vai hipotēze ir apstiprināta vai apgāzta.
Piemērs:
Pētera izvirzītā hipotēze - smēķētāja pulss slodzes ietekmē palielināsies vairāk kā nesmēķētāja pulss 1 minūtē, nav apstiprinājusies.
Jāņa hipotēze - smēķētāja un nesmēķētāja pulsa izmaiņas neatšķirsies - nav apstiprinājusies.