Datu reģistrēšanas tabulai ir noteiktas noformēšanas prasības.
 
Tabulas virsrakstam ir jāatspoguļo tās saturs.
Piemērs:
Smēķētāja un nesmēķētāja pulsa biežuma izmaiņas slodzes ietekmē.
Tabulā ir jāreģistrē gan atkarīgais, gan neatkarīgais un fiksētais lielums. Pie lieluma kolonnas nosaukumā norāda arī tā mērvienības, ja tādas ir. Ja veikti vairāki eksperimenta atkārtojumi, jāreģistrē visi dati un jāparedz vieta vidējam lielumam.
 
f.png
 
Datu apstrādes laikā ir jāizrēķina vidējie lielumi, jāizveido grafiskais attēls - jāpadara dati vieglāk uztverami, lai saskatītu likumsakarības, ja tādas ir!
 
o.png