Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam par tematu "Ievads".

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvības pamatpazīmes Dzīvības pamatpazīmes - šūnu uzbūve, augšana, attīstība.
2. Dzīvības pamatpazīmes - vielmaiņa un vairošanās. Dzīvības pamatpazīmju - vielmaiņas un vairošanās raksturojums.
3. Dzīvības pamatpazīmes - homeostāze, kairināmība, pielāgotība Dzīvības pamatpazīmju - homeostāzes, kairināmības, pielāgotības raksturojums.
4. Dzīvības organizācijas līmeņi. Dzīvības organizācijas līmeņu raksturojums.
5. Bioloģijas zinātnes nozares Bioloģijas zinātnes nozaru raksturojums.
6. Pētnieciskais izziņas ceļš Pētnieciskā izziņas ceļa posmu skaidrojums.
7. Hipotēzes izvirzīšana un pamatošana. Kā formulēt pētāmo problēmu, hipotēzi, sagrupēt lielumus.
8. Kā reģistrēt un apstrādāt datus? Kā reģistrēt un apstrādāt datus.
9. Kā analizēt un izvērtēt datus. Kā analizēt un izvērtēt datus.
10. Bioloģijas pētījumu metodes Novērojuma un eksperimenta metožu raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bioloģijas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atzīmē precīzākos jēdzienu skaidrojumus.
2. Dzīvības pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda dzīvības pazīmju piemērus.
3. Bioloģijas nozaru pētniecības objekti. 1. izziņas līmenis zema 1p. Atzīmē bioloģijas nozaru pētījumu objektu attēlus.
4. Pamatjēdzienu skaidrojums. 2. izziņas līmenis augsta 2p. Pēc attēla raksturo organismus, izmantojot bioloģijas pamatjēdzienus.
5. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana atbilstoši dotajai situācijai.
6. Lielumu grupēšana. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Grupē pētījuma lielumus atbilstoši pētāmajai problēmai.
7. Datu reģistrēšanas tabula 2. izziņas līmenis augsta 1p. Atzīmē precīzāko datu reģistrēšanas tabulu dotajai situācijai.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Dzīvības organizācijas līmeņi (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni atpazīst dzīvības organizācijas līmeņus.
2. 1. daļa. Rauga elpošana (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni izprot rūgšanas procesu.
3. 1. daļa. Zinātņu nozaru sasniegumi (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni pēc apraksta nosaka kuras zinātnes nozares sasniegums ir aprakstīts.
4. 1. daļa. Dzīvības organizācijas līmeņi (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto aprakstu, lai sarindotu dzīvības organizācijas līmeņus.
5. 1. daļa. Dzīvības organizācijas līmeņi (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto aprakstu, lai sarindotu dzīvības organizācijas līmeņus.
6. 1. daļa. Ērču encefalīta saslimstības biežums (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto grafisko attēlu, lai noteiktu galveno encefalīta izplatīšanās faktoru.
7. 1. daļa. Bioloģijas apakšnozares (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni attiecina dotos piemērus uz atbilstošām bioloģijas apakšnozarēm.
8. 2. daļa. Kartupeļu šķēlīšu masas izmaiņas dažādu koncentrāciju cukura šķīdumos (2019) Citi vidēja 3p. Skolēni pēc aprakstītā pētijuma izvēlas pareizo grafiku un nolasa datus no grafika.
9. 2. daļa. Maizes rauga elpošana (2017) Citi vidēja 3p. Skolēni prognozē un pamato viedokli par rauga elpošanas aktivitāti mainīgos apstākļos.
10. 2. daļa. Piena izslaukums (2017) Citi vidēja 2p. Skolēni prognozē piena daudzuma izmaiņas atkarībā no vides temperatūras.
11. 2. daļa. Transpirācijas eksperiments (2017) Citi vidēja 3p. Skolēni pēc eksperimenta apraksta grupē lielumus un atpazīst transpirācijas procesu.
12. 2. daļa. Tuberkuloze (2017) Citi vidēja 3p. Skolēni iegūst informāciju par tuberkulozes saslimšanas statistiku un izsaka viedokli par vakcinēšanos.
13. 2. daļa. Eksperimenta lielumi (2016) Citi vidēja 2p. Skolēni nosaka atkarīgos un fiksētos lielumus.
14. 2. daļa. Hlorofila absorbcijas spektrs (2016) Citi augsta 2p. Izmantojot doto informāciju, skolēni aprēķina dažādas krāsas lampu efektivitāti fotosintēzes nodrošināšanai.
15. 2. daļa. Termoregulācija (2016) Citi vidēja 3p. Skolēni secina par ķermeņa temperatūras izmaiņām, izmantojot doto informāciju.
16. 3. daļa. HIV inficēšanās veidi (2019) Citi vidēja 4p. Skolēni, pamatojoties uz grafikā redzamajiem datiem, atbild uz jautājumiem par HIV inficēšanās veidiem un izplatību Latvijā.
17. 3. daļa. Oglekļa dioksīda koncentrācijas ietekme uz ūdensauga fotosintēzes intensitāti (2019) Citi vidēja 6p. Skolēni pēc dotā eksperimenta apraksta un grafika atbild uz jautājumiem par eksperimenta "oglekļa dioksīda koncentrācijas ietekme uz ūdensauga fotosintēzes intensitāti" gaitu, lielumiem un rezultātiem.
18. 3. daļa. Eksperiments ar ērcēm (2017) Citi vidēja 6p. Skolēni labo kļūdainu eksperimenta plānojumu.
19. 3. daļa. Kompostēšana (2017) Citi vidēja 5p. Skolēni nosaka kompostēšanai piemērotus atkritumu veidus, kompostēšanas lomu vides problēmu mazināšanā.
20. 3. daļa. Getliņi Eko (2016) Citi vidēja 5p. Skolēni izvērtē tomātu audzēšanas metodes Getliņi Eko saimniecībā.
21. 3. daļa. Hlorellas (2016) Citi augsta 6p. Skolēni analizē dotā pētījuma rezultātus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads bioloģijā. 00:00:00 vidēja 5p. Tēmas uzdevumu apkopojums par ''Ievads Bioloģijā'' pamatjēdzieniem.
2. Pētnieciskās darbības soļi. 00:00:00 vidēja 10p. Tēmas uzdevumu apkopojums par pētniecības soļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības organizācijas līmeņi un bioloģijas apakšnozares. 00:00:00 vidēja 5p. 1. Teorija: Dzīvības organizācijas līmeņu raksturojums. Uzdevums: Sanumurē dzīv. org. līmeņus un skaidro jēdzienus.