Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam par tematu "Ievads".

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvības pamatpazīmes Dzīvības pamatpazīmes - šūnu uzbūve, augšana, attīstība.
2. Dzīvības pamatpazīmes - vielmaiņa un vairošanās. Dzīvības pamatpazīmju - vielmaiņas un vairošanās raksturojums.
3. Dzīvības pamatpazīmes - homeostāze, kairināmība, pielāgotība Dzīvības pamatpazīmju - homeostāzes, kairināmības, pielāgotības raksturojums.
4. Dzīvības organizācijas līmeņi. Dzīvības organizācijas līmeņu raksturojums.
5. Bioloģijas zinātnes nozares Bioloģijas zinātnes nozaru raksturojums.
6. Pētnieciskais izziņas ceļš Pētnieciskā izziņas ceļa posmu skaidrojums.
7. Hipotēzes izvirzīšana un pamatošana. Kā formulēt pētāmo problēmu, hipotēzi, sagrupēt lielumus.
8. Kā reģistrēt un apstrādāt datus? Kā reģistrēt un apstrādāt datus.
9. Kā analizēt un izvērtēt datus. Kā analizēt un izvērtēt datus.
10. Bioloģijas pētījumu metodes Novērojuma un eksperimenta metožu raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bioloģijas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atzīmē precīzākos jēdzienu skaidrojumus.
2. Dzīvības pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda dzīvības pazīmju piemērus.
3. Bioloģijas nozaru pētniecības objekti. 1. izziņas līmenis zema 1p. Atzīmē bioloģijas nozaru pētījumu objektu attēlus.
4. Pamatjēdzienu skaidrojums. 2. izziņas līmenis augsta 2p. Pēc attēla raksturo organismus, izmantojot bioloģijas pamatjēdzienus.
5. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana atbilstoši dotajai situācijai.
6. Lielumu grupēšana. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Grupē pētījuma lielumus atbilstoši pētāmajai problēmai.
7. Datu reģistrēšanas tabula 2. izziņas līmenis augsta 1p. Atzīmē precīzāko datu reģistrēšanas tabulu dotajai situācijai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads bioloģijā. 00:00:00 vidēja 5p. Tēmas uzdevumu apkopojums par ''Ievads Bioloģijā'' pamatjēdzieniem.
2. Pētnieciskās darbības soļi. 00:00:00 vidēja 10p. Tēmas uzdevumu apkopojums par pētniecības soļiem.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības organizācijas līmeņi un bioloģijas apakšnozares. 00:00:00 vidēja 5p. 1. Teorija: Dzīvības organizācijas līmeņu raksturojums. Uzdevums: Sanumurē dzīv. org. līmeņus un skaidro jēdzienus.