Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Bioloģijas apakšnozares. 1p.
2. Bioloģijas pamatjēdzieni 2p.
3. Dzīvības pazīmes 1p.
4. Bioloģijas nozaru pētniecības objekti. 1p.