Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Pētāmās problēmas un lielumu izveidošana 4p.
2. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana. 2p.
3. Lielumu grupēšana. 3p.
4. Datu reģistrēšanas tabula 1p.