Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ieskats arhitektūras tendencēs 19./20.gadsimtā Vispārīgs 19./20. gs. arhitektūras tendenču skaidrojums.
2. Jaunie būvmateriāli: Dzelzs Dzelzs - jaunā būvmateriāla pielietojuma veidi.
3. Jaunie būvmateriāli: Stikls Stikla - jaunā būvmateriāla pielietojums.
4. Jaunie būvmateriāli: Dzelzsbetons Dzelzsbetona - jaunā būvmateriāla pielietojums.
5. Historisms: Vēsturisko stilu izvēle Historisms: Vēsturisko stilu izvēle, jēdzienu lietojums.
6. Historisms: Neoromānika Neoromānika - historisma novirziens, tā pazīmes.
7. Historisms: Neogotika Neogotika - historisma novirziens, tā pazīmes.
8. Historisms: Neorenesanse Neorenesanse - historisma novirziens, tā pazīmes.
9. Historisms: Neobaroks Neobaroks - historisma novirziens, tā pazīmes.
10. Historisms - neoklasicisms Neoklasicisms - historisma novirziens, tā pazīmes.
11. Eklektisms Eklektisms - vēsturisko stilu sajaukums.
12. Jūgendstils Eiropā Jūgendstils Eiropā - vispārīgs raksturojums.
13. Jūgendstils - A.Gaudi Jūgendstils - Antonio Gaudi projekti Barselonā.
14. Jūgendstils Rīgā Jūgendstils Rīgā, tā novirzieni.
15. Modernisma - funkcionālā arhitektūra Modernisma - funkcionālās arhitektūras aizsākumi, arhitekti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Historisma virzienu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaki, kura vēsturiskā stila atdarinājums ir attēlā.
2. Arhitektūras virziena/ stila noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaki attēlā redzamā arhitektūras parauga virzienu/ stilu.
3. Stila un tā atdarinājuma iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki kopējo pazīmi vēsturiskā stila un tā atdarinājuma ēkām.
4. Arhitektūras jēdzieni 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pēc apraksta nosaki tam atbilstošo arhitektūras jēdzienu.
5. Historisma virzienu pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaki, kuram no vēsturiskajiem virzieniem atbilst pazīmes.
6. Arhitektūras stilu pēctecība 3. izziņas līmenis augsta 4p. Sakārto pareizā secībā arhitektūras stilus/ virzienus.
7. Eklektisma ēkas pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaki, kurā attēlā redzama ēka eklektisma stilā.
8. Stilu raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izvēlies arhitektūras virzienu atbilstoši aprakstam.
9. Historisms: Attēlā redzamās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlies historisma ēkai atbilstošās pazīmes.
10. Jūgendstils: Attēlā redzamās pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlies jūgendstilam atbilstošās pazīmes.
11. Funkcionālisma/ racionālisma sākotne 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Funkcionālisms - atbildi uz jautājumiem par tekstu.
12. Funkcionālisms: Attēlā redzamās pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlies no pazīmēm atbilstošās funkcionālismam.
13. Arhitekti un virzieni - savietošana 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pēc arhitektūras raksturojuma nosaki atbilstošo arhitektu.
14. Rīgas arhitektūras raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Modernās Rīgas sākums - atbildi uz jautājumiem par tekstu.
15. Rīga: attēlu piederība virzieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki, kurā attēlā ir prasītais arhitektūras virziens/ stils.
16. Rīgas jūgendstila raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Atbildi uz jautājumiem par Rīgas jūgendstilu.
17. Rīgas jūgendstils: Attēlā redzamais novirziens 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaki attēlā Rīgas jūgendstila novirzienu.
18. Latvijas ēku uzbūvēšanas secība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sarindo Latvijas ēkas to uzbūvēšanas secībā.
19. Rīga - arhitektūras pazīmes attēlā 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaki, kurā attēlā ir prasītās arhitektūras pazīmes.
20. Ēkas, to arhitektūras virzieni/ stili 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Savieto pareizi ēku ar tai atbilstošo arhitektūras virzienu/ stilu.
21. Attēlā redzamā ēka - noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīsti attēlā redzamo ēku.
22. Kopējās iezīmes dažādiem stiliem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki kopējo pazīmi dažādiem arhitektūras stiliem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Historisma arhitektūra 00:00:00 vidēja 10p. Historisms - vēsturisko stilu pazīmju noteikšana.
2. Jūgendstila uzplaukums 00:00:00 vidēja 12p. Jūgendstila raksturojums pasaulē un Rīgā.
3. Jauno būvmateriālu arhitektūra 00:00:00 vidēja 12p. Funkcionālisma arhitektūras pazīmes, attīstība.
4. Visu stilu apkpojums 00:00:00 vidēja 18p. Jautājumi par visiem tēmā apskatītajiem stiliem