Teorija

Gotika ir viduslaiku arhitektūras stils, kurš radās Francijā 12. gadsimta vidū, bija dominējošais visā Eiropā līdz 15. gadsimtam. (Gotikas katedrāļu pārbūve, papildināšana gan nereti turpinājās arī jaunajos laikos.)
 
Jēdziens "gotika" radās jaunajos laikos, kad tika noliegti viduslaiku sasniegumi, un to apzīmēšanai lietoja "necivilizētās" barbaru cilts - gotu nosaukumu.
 
Reims_Kathedrale.jpg
 
Attēlā redzama gotikas stilā būvētā Reimsas katedrāle. Šajā ēkā redzamas tipiskās gotikas iezīmes:
 • būvformu vertikālisms - tiek radīts iespaids, it kā visa būve tiektos uz debesīm;
 • dominē vertikāli arhitektūras rotājumi;
 • logi gotikas katedrālēm ir lieli, augsti, tika rotāti ar vitrāžām;
 • tipiska gotikas iezīme ir gotiskā "roze" jeb rozete - apaļas formas logs - gan ēkas fasādē, gan virs ieejas portāla (Reimsas katedrāles attēlā), rozetes tika izmantotas arī logu augšdaļās un citur.
 
gotikas portāls cēsis.jpg 
Vertikālos akcentus papildināja vēl viena tipiska gotikas iezīme: smailloka arka jeb lauztā arka (attēlā). Tā vairs nav augšējā daļā noapaļotā romānikas forma. Smailloka arkas formas izmantotas:
 • gan logiem, tā pastiprinot to vertikālismu,
 • gan ieejas portāliem,
 • gan kā dekoratīvs fasādes elements - iepriekšējā attēlā Reimsas katedrālei.
 
Gotikas katedrālēm parasti bija raksturīgi smaili, augsti torņi bez īpašiem dekoriem
 
Nosauktie ir galvenie gotikas elementi, kurus aizguva historisms.
Svarīgi!
Gotiskās kultūras vērtības sāka novērtēt tikai 19. gadsimtā, un historisma virziens arhitektūrā 19. - 20. gadsimtā atsāka izmantot gotikas elementus.
Viens no ēku tipiem, kur gotikas elementu izmantošana bija gandrīz vai obligāta, bija baznīcas, sevišķi, luterāņu baznīcas. (Katoļu baznīcās iecienīta bija arī baroka stilizācija, bet pareizticīgo - bizantiskā stila formas.)
 
Gertrude_church_old.JPG
Attēlā redzama vecā Ģertrūdes baznīca Rīgā, būvēta 19. gadsimta sešdesmitajos gados, arhitekts J.Felsko. Neogotika.
  
Salīdzinot šo ēku ar iepriekš aplūkoto gotikas katedrāli, ir redzams, ka izmantotas gotikas formas:
 • ieejas portālam un logiem izmantotas smailloka arkas,
 • dominē vertikāli akcenti, 
 • tos pastiprina smailie tornīši un
 • augstais smailais tornis, kas vainago baznīcu.
 
Otrs ēku tips, kurā bija iecienītas gotikas formas, bija sabiedriskās ēkas.
 
palace_of_westminster lond parlam.jpg
Attēlā redzams Londonas parlaments jeb Vestminsteras pils, būvēta 19.gadsimta vidū, arhitekts Č.Berijs.  Neogotika.
 
Arī šajā ēkā dominē gotikas stila elementi:
 • ļoti uzsvērti vertikālie būvformu akcenti,
 • ēkas apdare ir grezna, dekoratīva, kāda raksturīga gotikas katedrālēm,
 • šauri, augsti logi,
 • vidējam lielajam logam - smailloka arka,
 • ēkas jumtu rotā smaili tornīši,
 • pāri ēkas pamatmasai slejas augsti, smaili torņi.
 
Gotikas stilizācija tika izmantota arī tai šķietami nepiemērotās ēkās.
 
12974321957715 mākslas akadēmija.jpg
Attēlā redzama Rīgas Biržas komercskola, tagad - Latvijas Mākslas akadēmija, arhitekts V.Bokslafs, būvēta 20. gadsimta sākumā. Neogotika.
  
Ēka apšūta ar sarkanajiem ķieģeļiem, tā pastiprinot "ķieģeļu gotikas" noskaņu, izmantotas tradicionālās gotikas formas:
 • ieejas daļai, logiem, dekoriem izmantotas smailloka arkas,
 • galveno ēku rotā rozetes forma,
 • virs ēkas slejas augsts, slaids tornis,
 • dominē vertikālisms.
Ēkas iekštelpas tika pielāgotas skolas vajadzībām, tajās izmantoti gan klasicisma, gan jūgendstila elementi. 
 
Atsauce:
Viduslaiki/ Austra Avotiņa, Daina Blūma, Ilma Grauzdiņa - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 214 lpp. Izmantotā literatūra: 122. - 125.lpp.
Arhitektūras stili Latvijā/ Skaidrīte Cielava - Rīga: SIA "Mācību apgāds NT", 1998. - 75 lpp. Izmantotā literatūra: 57.-61.lpp.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Reims_Kathedrale.jpg
http://www.zudusilatvija.lv/static/files/11/01/16/cesis189_png_600x375_watermark-zl_watermark-r20xb20_q85.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/e/e6/Gertrude_church_old.JPG
http://www.london-pictures.com/images/xl_1600x1200/palace_of_westminster.jpg
http://d1ttchsffplayl.cloudfront.net/3e3d7267-b6e0-417d-8516-c567593ef507/12974321957715%20m%C4%81kslas%20akad%C4%93mija.jpg