Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Historisma virzienu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Arhitektūras virziena/ stila noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Stila un tā atdarinājuma iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Arhitektūras jēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Historisma virzienu pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Arhitektūras stilu pēctecība

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Eklektisma ēkas pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Stilu raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Historisms: Attēlā redzamās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Jūgendstils: Attēlā redzamās pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Funkcionālisma/ racionālisma sākotne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Funkcionālisms: Attēlā redzamās pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Arhitekti un virzieni - savietošana

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Rīgas arhitektūras raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Rīga: attēlu piederība virzieniem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Rīgas jūgendstila raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Rīgas jūgendstils: Attēlā redzamais novirziens

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Latvijas ēku uzbūvēšanas secība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Rīga - arhitektūras pazīmes attēlā

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Ēkas, to arhitektūras virzieni/ stili

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Attēlā redzamā ēka - noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Kopējās iezīmes dažādiem stiliem

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Historisma arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Jūgendstila uzplaukums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Jauno būvmateriālu arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

12
4. Visu stilu apkpojums

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem