Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Funkcionālisma/ racionālisma sākotne 3p.
2. Funkcionālisms: Attēlā redzamās pazīmes 1p.
3. Latvijas ēku uzbūvēšanas secība 4p.
4. Ēkas, to arhitektūras virzieni/ stili 3p.
5. Ievērojamās būves - noteikšana 1p.