Baroks bija arhitektūras stils, kurš balstījās uz renesanses arhitektūras sasniegumiem, tos papildinot. Baroka stila aizsākumi saistīti ar Itāliju 16.gadsimta otrajā pusē, tas bija dominējošais stils arhitektūrā līdz 18.gadsimta vidum.
 
6ce3f2173a27a3a949f46761f6ae9471.jpg
Attēlā: Svētā Kārļa baznīca Romā, būvēta 17. gadsimtā, arhitekts F. Borromīni
 
Tajā redzamas baroka pazīmes:
 • galvenā fasāde ir grezna - to rotā divstāvu kolonādes;
 • dziļajās nišās novietotas skulptūras (joslā virs ieejas portāla);
 • ēku rotā daudzveidīgi dekoratīvi ciļņi;
 • galvenā fasāde ir viļņveida - ar ieliekumiem un izliekumiem;
 • to pastiprina viļņveida smagnējās dzegas gan ēkas vidusjoslā, gan augšpusē;
 • ēku rotā tornīši ar lodveida un kroņa dekoriem.
Šādas iezīmes - jebkuriem līdzekļiem radīt greznības, pārpilnības iespaidu, raksturo arī lielāko baroka dievnamu - Svētā Pētera katedrāli Romā, kā arī baroka pilis.
Svarīgi!
Baroka arhitektūras mērķis bija pārsteigt un apžilbināt ar greznību un grandiozitāti.
 
xl_avatar.jpg
Attēlā: 19. gadsimta beigās būvētā Parīzes Lielās operas ēka (Grand Opera), arhitekts Š. Garnjē.  Neobaroks
  
Tā kā ēkas būvei tika atvēlēti milzīgi līdzekļi, tad tā arī tika uzcelta ļoti grezna un pompoza, atdarinot baroka formas:
 • fasādi rotā pa divām kārtotu kolonnu ritmi;
 • fasādes vidusdaļa - iedziļināta;
 • fasādes daļā - daudz un grezni rotājumi;
 • jumtu rotā apzeltītas skulptūras;
 • skulptūru grupas izkārtotas arī uz kupolveida ēkas pārseguma, kura formas līdzinās greznam kronim utt.
unnamed (7).jpg
Attēlā: Rīgas pilsētas mākslas muzejs, tagad - Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, arhitekts V.Neimanis. Neobaroks
 
Šī ēka bija viena no pēdējām 20. gadsimta sākumā historisma stilā Rīgā būvētajām ēkām.
Ēkā apvienotas laikmetam atbilstošas funkcionālas prasības un arī iemiesota ideja par mākslas galeriju kā pili:
 • ēka ir monumentāla;
 • uz ieeju ved greznas, plašas, izliektas kāpnes;
 • frontons (veidojums augšā virs kolonnām) ir izliektām formām (ne vienkāršā trijstūra formā kā klasiskais), to grezno ciļņu grupa;
 • virs ēkas centrālās daļas slejas grezns, rotāts kupols.
DSC03670-1.jpg
Attēlā: Arī muzeja vestibils, virs kura redzams rotātais kupols, un plašās, izliektās kāpnes ieturētas barokam raksturīgā stilā